FAR - Kontrakt for bygging av ankerhåndteringsskip

Farstad Supply AS, et heleiet datterselskap av Farstad Shipping ASA, har inngått avtale med Aker Langsten AS, Tomrefjord, om bygging av et ankerhåndteringsskip (AHTS) for levering i juni 2007.
 
Skipet er det første av typen UT 732CD. Det vil få en motorkraft på 27.500 HK og vil være ett av de største og mest avanserte innen sitt segment. Skipsdesignet er utviklet i nært samarbeid med Rolls-Royce Marine og med grunnlag i det øvrige maritime klusteret i regionen. Ikke minst har erfaringer og innspill fra våre seilende ansatte bidratt til å skape et fremtidsrettet skip hvor det er lagt stor vekt på en trygg og miljøvennlig operasjon.  Rolls-Royce Marine vil være en betydelig utstyrsleverandør til fartøyet.
 
Skipet vil bli det største og mest avanserte i Farstad-flåten og vil befeste Farstads posisjon som leverandør av tjenester til riggoperasjoner mv. på dype farvann og i værharde omgivelser.
 
Farstad har tidligere bygget 4 av sine mest avanserte AHTS ved Aker Langsten.
 
 
 
Kontatpersoner:
Karl-Johan Bakken              Tel: 901 05 607
Torstein L. Stavseng            Tel: 911 07 001
 
 
Pressemeldingen inklusive ilustrasjon kan lastes ned fra følgende link:

Abonner

Dokumenter og linker