FAR - Kontrakt for nybygg

Farstad Shipping ASA har, gjennom sitt heleide datterselskap Farstad Supply AS, inngått avtale med Aker Yards om bygging av 4 ankerhåndteringsskip (AHTS) av typen UT 731 CD. Kontraheringen er et ledd i Farstad Shippings flåtefornyelse og satsing på segmentet for dyptvannsaktivitet.
 
Skrogene vil bli bygget i Romania, mens utrustning vil finne sted ved Aker Yards Langsten. Leveringstidene fra Aker Yards Langsten er henholdsvis april 2009, september 2009, januar 2010 og mars 2010.
 
Skipene er et nytt Rolls Royce Marine design, og er gitt typebetegnelsen UT 731 CD (se vedlegg) med en lengde på 87,4 m og en bredde på 21,0 m. Tauekraften (Bollard Pull) vil være ca. 240 tonn, og skipene vil ha 25000 BHP installert. De er konstruert i henhold til DNVs strengeste miljøklasse, "Clean Design", og har mye nyutviklet og avansert utstyr for håndtering av tungt utstyr på dekk. Skipene er tilrettelagt for effektiv og sikker operasjon på store havdyp.
 
Farstad vil etter dette ha 14 skip i ordre til en kontraktsverdi på NOK 5,4 mrd.
 
 
 
Vedlegg på www.newsweb.no
 
 
Kontaktpersoner:
Karl Johan Bakken                   tlf. +47 901 05 697
Torstein L. Stavseng                 tlf. +47 911 07 001