FAR - KONTRAKTSINNGÅELSE

Farstad Shipping ASA har, gjennom sitt heleide datterselskap Farstad Supply AS,
inngått befraktningsavtaler med det brasilianske oljeselskapet Petrobras for ett
av sine ankerhåndteringsfartøy,  Far Senior.
Fartøyet er av typen UT 722, og har en hovedmotoreffekt på 16.800 BHK.
 
Far Senior går i spotmarkedet i Nordsjøen, og vil gå inn på sin langtidskontrakt med Petrobras innen September 2002. Kontraktens varighet er 2 år.
 
Total kontraktsverdi er i størrelsesorden USD 15 mill.
 
Kontaktpersoner:
Director Market and Operation
Karl-Johan Bakken
Mobilephone: +47 90 10 56 97
e.mail: karl-johan.bakken@farstad.no

Abonner