FAR - KontraktsinngåelseAvtalens varighet er to år for begge med oppstart etter at den nåværende kontrakten med Petrobras går ut i slutten av 1. kvartal 2002.

Total kontraktsverdi er på ca. NOK 155 mill.
Abonner