FAR - Kontraktsinngåelser

Farstad Shipping har inngått følgende befraktningsavtaler:

For AHTS Far Scout (2001, UT 722L, 18.700 BHP) er det inngått kontrakt med Petrobras i Brasil for en periode på 4 år. I tillegg har Petrobras rett til å forlenge kontrakten med inntil 4 år. Kontrakten inkluderer både ankerhåndtering- og ROV- tjenester. Det er inngått avtale med tredjepart om leveranse av ROV tjenesten.

Skipet vil bli teknisk oppgradert før kontrakten påbegynnes.  Oppstart er planlagt i løpet av første kvartal 2012.

Kontrakten representerer en samlet brutto verdi (eksklusiv opsjoner) på ca. NOK 550 mill.

AHTS Far Sailor (1997, UT 722, 16.800), som har kontrakt med Petrobras ut februar 2012, vil overta den 2-års kontrakten med Petrobras som Far Scout fikk tildelt i november 2011. Far Sailor er dermed sikret beskjeftigelse i Brasil i ytterligere 2 år.

Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

  
Farstad Shipping har i dag en flåte på 56 skip (32 AHTS, 21 PSV og 3 SUBSEA) og 6 PSV og 2 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1970. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12