FAR - Kontraktsinngåelser

Farstad Shipping har inngått befraktningsavtaler til en verdi på mellom NOK 530 og NOK 710 mill. avhengig av bruken av opsjoner.
 
For AHTS Lady Valisia (ME 303, 12.240 bhp) og Lady Gerda (HF270, 8.600 bhp) er det inngått kontrakter med Coogee for en periode på 13 - 15 måneder. Skipene skal betjene jack-up riggen West Atlas i forbindelse med selskapets boreprogram utenfor nordvest-kysten av Australia. Oppstart vil være i Oktober.
 
For PSV Far Swift (UT755L, 3.084 dwt) er det inngått kontrakt med Petrobras, Brasil for et 2 års C/P fra september 2007. Skipet har operert i Mexico de siste 3 år og vil overføres til Brasil når den nåværende avtale utløper i august.
 
PSV Far Scotia (UT 755, 3.000 dwt) har fått fornyet sin kontrakt med Arrendadora Ocean Mexicana i Mexico. Skipet skal støtte Pemex aktiviteter i Mexico-gulfen.  Kontrakten, som starter senere denne måneden, er på 2 år med 1 års opsjon.
 
PSV Far Supporter (UT 750, 4.680 dwt) har fått kontrakt med Talisman for 1 år med 4 x 6 måneders opsjoner fra november. Skipet, som skal støtte selskapets program i Nordsjøen, arbeider i dag for Norsk Hydro og vil bli erstattet med et Farstad nybygg av typen UT 751 E.
 
AHTS Lady Dawn (Bolsønes design, 12.800 bhp) og AHTS Lady Audrey (ME303, 12.240 bhp) har fått kontrakt med Woodside Petroleum for ett år fra august 2007. Skipet skal betjene den halvt nedsenkbare riggen Sedco 703.  Lady Dawn vil bli erstattet av AHTS Far Sky (ME 303 mk II, 14.400 bhp) i slutten av 1. kvartal neste år.
 
De nye befraktningsavtalene gir forbedrede rater for de angjeldende skip, og dokumenterer et fortsatt godt market.
 
 
 
Kontaktpersoner:
Karl-Johan Bakken, CEO -        + 47 901 05 697
Joseph Homsey, VP Business - +61 412 458 423

Abonner