FAR - Kontraktsinngåelser

Farstad Shipping ASA har den siste tiden inngått følgende befraktningsavtaler:
 
Far Sailor (AHTS, UT 722, 1997) og Far Senior (AHTS, UT 722 L, 1998) har begge fått forlenget sine kontrakter med Petrobras i Brasil med 2 år som en forlengelse av de avtaler som utløper i mai 2007.
 
Saipem har erklært sin opsjon for ytterligere 210 dagers befraktning i 2007 av AHTS Far Sovereign (UT 741, 1999) med start i april 2007.
 
Nybygget, tbn Far Spirit (PSV, VS 470), har fått kontrakt med BP Angola for en 2 års periode + 1 års opsjon. Lady Melinda (MPSV, UT 755, 2003) vil betjene kontrakten til nybygget blir levert fra West Contractors i Norge i slutten av mars 2007. Lady Melinda starter kontrakten med BP denne måneden. Når Far Spirit ankommer Angola vil Lady Melinda mobilisere for Australia og gå inn på en kontrakt med Woodside Energy Ltd. for en 6 måneders periode.
 
Lady Grete (PSV, UT 755 L, 2002) arbeider for tiden for Woodside Energy Ltd i Kenya, men vil i juni 2007 starte på en 3 års kontrakt (pluss 1 års opsjon) for Reliance i India.
 
Lady Sandra (AHTS, KMAR 404, 1998) forventes å avslutte sin kontrakt med Shell Malaysia i mai 2007. Skipet vil deretter mobilisere for Australia for oppstart av en 13 måneders kontrakt pluss opsjon for betjening av et boreprogram for Peak.
 
Lady Gerda (AHTS, 1987) har fått kontrakt med Esso Australia for ca. 6 måneder pluss opsjon for betjening av et boreprogram i Bass Strait.
 
Kontraktene representerer en totalverdi på ca. NOK 725 mill.
 
Kontraktsdekningen for Farstad-flåten er ca. 90 % i første halvår 2007 og ca. 60 % for andre halvår 2007. Kontraktsdekningen for 2008 er ca. 35 %. Tallene inkluderer ikke befrakternes opsjoner for forlengelse av enkelte kontrakter.
 
Farstad Shipping har en flåte på 48 skip (27 AHTS, 21 PSV) og 13 skip under bygging (8 AHTS, 1 CSV, 4 PSV). To AHTS (1980-bygget) er avtalt solgt og vil bli levert til de nye eierne i løpet av første kvartal, mens 6 nybygg er planlagt levert i løpet av 2007.
 
Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. 90 10 56 97
CFO Torstein Stavseng -   tel. 91 10 70 01

Abonner