FAR - Nedsettelse av aksjekapitalKapitalnedsettelsen ble registrert i Brønnøysund 19. april 2002.
Selskapets aksjekapital er NOK 41.100.000,- fordelt på 41.100.000 aksjer hver pålydende NOK 1,00."

Abonner