FAR - Norsk Hydro kansellerer intensjonsavtale med Farstad Shipping ASA

I pressemelding datert 2. desember 2004 orienterte Farstad Shipping om at Norsk Hydro, etter en omfattende anbudsrunde, hadde inngått intensjonsavtale med Farstad Shipping om levering av forsyningstjenester. Intensjonsavtalen gjaldt et eksisterende skip (Far Symphony)
for fem år og to nybygg for ti år.
 
Som følge av henvendelser til ledelsen i Norsk Hydro i form av en anonym e-mail, valgte Norsk Hydro å foreta en intern granskning av forholdene rundt tildelingen av kontrakten. Denne gruppen har som det fremgår av vedlagte pressemelding fra Norsk Hydro, konkludert med at Norsk Hydro ikke kan skrive kontrakt med Farstad Shipping, fordi Norsk Hydro ikke kan stå inne for at de har behandlet alle tilbydere likt. Dette skal ifølge Norsk Hydro gjelde ulik fordeling av teknisk informasjon før anbudet ble innlevert i begynnelsen av september.
 
Norsk Hydro meddelte dette til Farstad Shipping i møte i i går kveld (onsdag) og videre at de derfor har besluttet å gjennomføre en ny anbudsrunde for anskaffelse av supplybåter.
 
Farstad Shipping har full forståelse for at Norsk Hydro på denne bakgrunn velger å foreta en ny anbudsrunde. Det er viktig å få presisert at vi i Farstad Shipping ikke hadde kjennskap til at en slik skjevfordeling av informasjon skal ha funnet sted.
 
En konsekvens av Norsk Hydros konklusjon er at Farstad Shipping vil motta en kompensasjon fra Norsk Hydro for dekning av kostnader påløpt for Farstad Shipping etter inngåelse av intensjonsavtalen.
 
Farstad Shipping vil senere i dag foreta en vurdering av hva som skal skje med inngåtte byggekontrakter hos Aker Brattvåg.
 
Vedlagt følger kopi av Norsk Hydro sin pressemelding som ble sendt ut etter et møte onsdag 19. januar.

Abonner

Dokumenter og linker