FAR - Presentasjon 2Q 2010

Farstad Shipping ASA har gleden av å invitere til presentasjon av selskapets halvårsresultat 2010

 

onsdag 25. august kl. 09.00 i Norges Rederiforbunds lokaler, 7. etasje, Oslo.

 

Presentasjonen vil bli holdt av CEO Karl-Johan Bakken og CFO Torstein L. Stavseng.

 

I forbindelse med presentasjonen vil det bli servert frokost. Påmelding til Wenche Sæther, e-mail: wenche.sether@farstad.com eller telefon 70 11 75 10.

 

For ordens skyld vil vi gjøre oppmerksom på at resultatet for 1. halvår vil bli offentliggjort tirsdag 24. august.

 

 

 

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 58 skip (32 AHTS, 24 PSV og 2 SUBSEA). Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1860. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com

 
 
 
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12