FAR - Presentasjon av 4Q og 31.12.05 Resultat

I forbindelse med fremlegging av  Resultat 4Q 2005/Resultat 2005 17.02.06, ble vedlagte presentasjon gitt av CEO Karl-Johan Bakken og CFO Torstein L. Stavseng.
 
Farstad Shipping ASA

Abonner