FAR - Salg av "Far Sun"

Farstad Supply AS har inngått avtale om salg av platform supply skipet "Far Sun" til Seaport International Shipping Co. L.L.C. i United Arab Emirates (UAE).
Fartøyet har gått på kontrakt for BP Norge AS siden desember 1993, og avslutter dermed et 10 årig befraktningssamarbeid med BP.
 
Far Sun er et platform supply skip på 1500 tonn DW, bygget ved Robb Caledon verftet i Leith i 1982.
 
Salgssummen er på ca. USD 4 million, som er på linje med de verdianslag som vi fikk på skipet pr. 30.06.03. Salget vil gi en regnskapsmessig gevinst på ca. NOK 20,5 mill. i 4. kvartal.
 
Skipet vil forlate Nordsjøen umiddelbart etter at salget har funnet sted i begynnelsen av desember.
 
 
Kontaktpersoner:
Karl-Johan Bakken
Torstein L. Stavseng