FAR - Salg av skip

P/R International Offshore Services ANS, et heleid selskap av Farstad Shipping ASA, har inngått avtale om salg av AHTS "Lady Margaret". Kjøper av skipet er Vigeo Ltd, som har vært Farstad Shippings samarbeidspartner i Nigeria. Skipet, som er bygget i Australia i 1993, er av typen ME 505 (BHP 8850). Overlevering til ny eier vil finne sted i månedsskiftet august/september.
 
Vigeo vil også overta Farstad Shippings eierandel i det felles joint venture selskapet som har stått for operasjonen i Nigeria. Det er sikkerhetsmessige vurderinger som ligger til grunn for at Farstad Shipping har valgt å avslutte sitt engasjement i Nigeria.
 
Salgssum for skipet er USD 14,5 mill. Salget vil gi en bokført gevinst på ca. NOK 11,5 mill. i 3. kvartal 2007.
 
 
 
Kontaktpersoner:
Karl-Johan Bakken       tlf.        +47 901 05 697
Torstein L. Stavseng    tlf.      +47 911 07 001