FAR - Salg av skip

Farstad Supply AS, et heleid selskap av Farstad Shipping ASA, har inngått avtale om salg av "Far Crusader" og "Far Centurion" til Oceanlink Ltd.  Overlevering til ny eier forventes å finne sted i 1. kvartal 2007.
 
De to skipene er begge ankerhåndteringsskip (AHTS) av typen ME 303 bygget i Korea i 1983.
 
Salgssum totalt for begge skipene er USD 28,5 mill. Salget vil gi en bokført gevinst på ca. NOK 140 mill. i 1. kvartal 2007.
 
 
 
Kontaktpersoner:


Karl-Johan Bakken      
tlf.  +47 901 05 697
Torstein L. Stavseng   
tlf.  +47 911 07 001