FAR - Vedrørende kontrakter

Vi viser til pressemelding datert 20. januar vedr. Norsk Hydros kansellering av intensjonsavtale.
 
I denne meldingen ble det sagt at vi i løpet av dagen (torsdag) skulle foreta en vurdering av hva som skulle skje med de inngåtte byggekontrakter med Aker Brattvåg.  Verftet har nå gitt oss frist til mandag 24. januar for å avgjøre om vi vil opprettholde kontraktene.
 
 
 
 
 
Kontaktpersoner:
Terje J.K. Andersen -  tlf. 90 03 05 11
Torstein L. Stavseng - tlf. 91 10 70 01
Karl-Johan Bakken -    tlf. 90 10 56 97

Abonner