FAR- Kontraktsinngåelser

Farstad Shipping har inngått følgende kontrakter for sine skip i Østen/Australia:
 
1. Det er inngått kontrakter med Santos og Woodside for "Lady Astrid" og "Lady Caroline" for en fast periode på 9 mndr. fra siste halvdel av september iår. I tillegg er det opsjoner på ialt 9 til 10 mndr. Båtene skal benyttes i forbindelse med boreoperasjoner som foretas i Bass-stredet og på nordvest-kysten av Australia med boreriggen "Jack Bates".
 
2. Det er videre inngått kontrakt for slep av boreriggen "Ocean Patriot" fra Sør-Afrika til New Zealand.  Oppdraget utføres av "Far Grip og "Lady Caroline". Etter ankomst New Zealand skal "Far Grip" fortsette å forsyne riggen under dens arbeid der og senere i Australia fram til september 2005.
 
3. "Lady Cynthia" har fått forlenget sin kontrakt i Vietnam for JVPC med ett år fra sept. 2004 når eksisterende kontrakt går ut.  I tillegg er det inngått avtale for ett opsjonsår.
 
Totalt har dette en samlet kontraktsverdi på  ca. NOK 165 mill. for de faste periodene. 
 
Farstad Shipping har nå 20 av sine 49 skip i Østen/Australia og alle utenom 3 til 4 skip er på periodekontrakter til oljeselskaper i Australia,New Zealand, Malaysia, Indonesia, Vietnam og Filippinene.
 
Kontaktpersoner:
 
Terje J.K. Andersen
Torstein L. Stavseng
 
 

Abonner

Dokumenter og linker