Farstad Shipping ASA - Avtale om salg av "Far Turbot"

Farstad Supply, et heleid selskap av Farstad Shipping ASA, har inngått avtale om salg av "Far Turbot" til det kinesiske selskapet Shanghai Offshore Petroleum Exploration & Development Corporation.
 
"Far Turbot" er et ankerhåndteringsfartøy av typen UT 708 med 10.560 BHK, bygget i Ulsteinvik i 1980. Skipet har ligget i opplag siden november 2003.
 
Salgssummen er USD 5,6 mill., som er på linje med de verdianslag som vi fikk på skipet ved halvårsskiftet. Overlevering til ny eier forventes å finne sted i november. Salget vil gi en bokført gevinst på ca. NOK 32 mill. i 4. kvartal.
 
 
 
Kontaktperson:
Terje J.K. Andersen
Karl-Johan Bakken

Abonner