Farstad Shipping ASA - Presentasjon av halvårsresultat 2003

Farstad Shipping ASA minner om presentasjonen av selskapets resultat for 1. halvår 2003 onsdag 20. august kl 08.30 i Shippingklubben, Oslo.
 
Presentasjonen vil bli holdt av adm.dir. Terje J.K. Andersen og finansdirektør Torstein L. Stavseng.  Det vil bli servert frokost.
 
Påmelding til Anne Dyb Liaaen, e-mail:  anne.liaaen@farstad.no eller telefon 70 11 75 29.
 
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at resultatet for 1. halvår vil bli offentliggjort tirsdag 19. august.