Farstad Shipping ASA - Avholdt ordinær generalforsamling

Torsdag 10. mai 2007 kl 16.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Farstad Shipping ASA i Ålesund. 68,19% av aksjekapitalen var representert.

Samtlige poster i innkallingen ble godkjent av generalforsamlingen.

Fire av styrets medlemmer var på valg. Gro Bakstad, Bjørn Havnes, Bjarne Sælensminde og Janne-Grethe Strand Aasnæs ble gjenvalgt for en periode på 2 år.

Protokoll fra generalforsamlingen vil bli ettersendt.