Farstad Shipping ASA - AVTALE OM SALG AV "LADY ELAINE"

P/R International Offshore Services ANS, et heleid selskap av Farstad Shipping ASA, har inngått avtale om salg av "Lady Elaine" til Intra Oil Services Berhad, Malaysia.
 
"Lady Elaine" er et ankerhåndteringsfartøy på 10.560 BHK, bygget på Amels i Nederland i 1983, og er verkstedets eget design. Skipet har de siste årene arbeidet i Østen/Australia og forventes å forbli i denne regionen også etter salget.
 
Salgssummen er USD 6,25 mill. som er på linje med de verdianslag som vi fikk på skipet ved halvårsskiftet. Den siste tids fall i USD gjør imidlertid at salgssummen målt i NOK ligger noe lavere enn verdianslagene.  Imidlertid vil det meste av salgs-summen bli benyttet til nedbetaling av USD gjeld, med forfall i januar. Salget vil gi en bokført gevinst på ca. NOK 1 mill. i 4. kvartal, samt en valutagevinst i 1. kvartal 2005 på ca. NOK 4,9 mill.
 
Overlevering til ny eier forventes å finne sted i slutten av november.
 
 
 
 
Kontaktpersoner:
Terje J.K. Andersen -   90 03 05 11
Joseph M. Homsey  - +61 412 458 423
Torstein L. Stavseng -  91 10 70 01