Farstad Shipping ASA - Avtaleinngåelse

Overtagelse av plattform supplyskip under bygging.

Farstad Shipping ASA har i dag, gjennom sitt heleide datterselskap Farstad Supply AS, inngått avtale med Ulstein Shipping AS som innebærer overtagelse av et offshorefartøy som er under bygging ved Ulstein Verft AS. Skipet er et plattformskip av typen ULSTEIN P105 for levering 12. desember 2003.
 
Skipet som er et Ulstein-design, vil ha dieselelektrisk fremdriftssystem, er 86 meter langt og har en bredde på 19 meter.
 
Den nylig vedtatte ordningen om nettolønn for norske sjøfolk var avgjørende for at Farstad Shipping skulle foreta denne investeringen.
 
Farstad har i dag en flåte på 44 enheter, hvorav 23 er i operasjon utenfor Nordsjøen. Rederiets nybyggingsprogram teller nå 9 skip (hel- og deleide), hvorav 6 bygges i Norge. De øvrige 3 bygges i Brasil for langsiktige befraktningsavtaler med Petrobras.

Abonner