Farstad Shipping ASA : Kansellert avtale om salg av skip

I melding datert 4. juli 2011 informerte vi om at Farstad Shipping ASA på vegne av datterselskapet P/R International Offshore Services ANS hadde inngått avtale om salg av plattform supplyskipet Lady Christine (1985, ME 202, 2.368 DWT). Det var forventet at overlevering av skipet til ny eier skulle finne sted i oktober 2011.

Kjøper har ikke oppfylt sine forpliktelser innenfor den avtalte tidsfristen. Vi har derfor valgt å kansellere avtalen, og skipet vil fortsette å arbeide i spotmarkedet ut i fra Singapore.

  

Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (32 AHTS, 22 PSV og 3 SUBSEA) og 6 PSV og 2 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1970. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner