Farstad Shipping ASA : Kontraktsinngåelse

Farstad Shipping har inngått følgende befraktningsavtale:

For PSV Far Superior (1990, UT 705L, 3.796 DWT) er det, etter en omfattende anbudsrunde, inngått en toårig befraktningskontrakt med Apache North Sea Ltd. Kontrakten har oppstart 6. november 2011, og innbefatter også to ettårige opsjonsperioder (1 + 1 år).

Operasjonsområde vil være britisk sektor av Nordsjøen.

Partene er enige om at betingelsene i kontrakten ikke offentliggjøres.

Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (32 AHTS, 22 PSV og 3 SUBSEA) og 6 PSV og 2 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1970. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12