Farstad Shipping ASA - Kontraktsinngåelse

Farstad Shipping har inngått to 5 års befraktningsavtaler med Esso Australia for to plattform supply skip (Far Scandia og Lady Kari-Ann) som skal operere i Bass Strait, Australia.  Kontraktenes verdi er ca. NOK 350 mill. (A$ 70 million). Oppstart for kontraktene er planlagt til midten av januar etter at Far Scandia er levert til Esso's Barry Beach Marine Terminal. 
 
Farstad Shipping har nylig avsluttet en kontrakt med Esso i Bass Strait (også av 5 års varighet) for skipene Lady Elizabeth og Lady Kari-Ann. Sistnevnte skip vil fortsette som en del av den nye kontrakten, mens Lady Elizabeth vil være ledig for oppdrag Australia/Asia i januar. For å dekke Esso's mulig endrede behov for skip de neste fem år, har kontraktene kanselleringsklausuler under visse forutsetninger mot kompensasjon.
 
Etter dette vil Farstad Shippings flåte i regionen Australia/Østen bestå av 18 skip, inkludert 7 plattform supply skip, noe som styrker vår posisjon i et viktig marked som i 3. kvartal 2003 utgjorde 37% av Farstad Shippings totale fraktinntekter.
 
Etter levering av plattform supply skipet, Far Splendour (P 106) fra Ulstein verft AS i neste uke, består Farstad-gruppens flåten av 49 skip, alle 100% eiet.
 
 
 
KONTAKTER:
Terje J.K. Andersen
Torstein L. Stavseng