Farstad Shipping ASA - Kontraktsinngåelse/-forlengelse

Farstad Shipping ASA har, gjennom sitt heleide datterselskap Farstad Supply AS, inngått befraktningskontrakter for Far Strider og Far Superior for ett år med to ettårs opsjoner på hvert av skipene.  Kontraktene er gjort med Team Marine i Aberdeen, som også har hatt de samme to fartøyene på kontrakt i henholdsvis fem og to år. De går av eksisterende kontrakter i desember (Far Superior) og januar (Far Strider). Oppstart for de nye kontraktene er januar 2004. Begge disse fartøyene er plattform forsyningsskip og Far Strider ble bygget i 1999, mens Far Superior ble bygget i 1990.
 
I tillegg har Farstad Shipping ASA inngått en avtale om å forlenge eksisterende kontrakt for Far Fosna med tre år fra oktober 2005 til oktober 2008. Dette fartøyet har arbeidet for Shell i Norge siden 1993, men i forbindelse med forlengelsen er kontrakten for Far Fosna overført fra Shell Norge til Shell UK. Far Fosna er et ankerhåndteringsfartøy på 14.400 HK som ble bygget i 1993 for å betjene Draugen feltet.
 
Total kontraktsverdi for den faste perioden for de to plattformskipene og forlengelsen på Far Fosna er NOK 162 mill.