Farstad Shipping ASA – Kontraktsinngåelser

Farstad Shipping ASA har inngått følgende befraktningsavtaler:

Petrobras har forlenget kontrakten for MPSV Far Swift (2003, UT 755 L, 3.084 DWT) med ett år frem til oktober 2017. Oppstart av kontrakten vil være i direkte forlengelse av eksisterende kontrakt. Skipet vil i samarbeid med Fugro Brasil fortsette å levere overflatedykking og ROV-tjenester på brasiliansk sokkel.

PSV Far Star (1999, UT 745, 4.403 DWT) har oppnådd en 2 års kontrakt hos Shell Brasil Petroleo LTDA i forbindelse med selskapets produksjonsvirksomhet utenfor kysten av Brasil. Oppstart vil være innen utgangen av 2016, og Shell har opsjon på å forlenge kontrakten med ytterligere 2 år.

Saipem SA har tildelt PSV Far Service (1995, UT 745, 4.683 DWT) og PSV Far Supporter (1996, UT 750, 4.680 DWT) hver sin seks måneders kontrakt (inkludert mobilisering). Fartøyene skal støtte Saipems aktiviteter i forbindelse med ZOHR prosjektet utenfor kysten av Egypt. Oppstart vil være i løpet av desember 2016, og Saipem har opsjon på å forlenge kontraktene med ytterligere 30 dager.

De kommersielle betingelsene i avtalene holdes konfidensielt mellom partene.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken – tel. +47 901 05 697

CFO Olav Haugland – tel. +47 915 41 809

Farstad Shipping har i dag en flåte på 55 skip (27 AHTS, 22 PSV og 6 SUBSEA) samt 1 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er 1.725. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com