Farstad Shipping ASA - Kontraktsinngåelser

Farstad Shipping ASA har inngått følgende befraktningsavtaler:

Statoil har erklært 1-års opsjon på kontrakten for PSV Far Serenade (2009, UT 751 CD, 5.944 DWT).

Saipem har erklært sin 1-års opsjon for CSV Far Samson (2009, UT 761 CD, 32.640 BHP / 250 t Crane).

Peterson Den Helder B.V. har erklært sin 1-års opsjon for PSV Far Splendour (2003, P 106, 3.503 DWT).

I Australia har ConocoPhillips forlenget kontrakten for PSV Lady Melinda (2003, UT 755, 2.777 DWT) med 2 år.

PSV Far Starling (2013, PSV 08 CD, 4.000 DWT) er tildelt kontrakt med Woodside for 18 måneder. Befrakter har opsjon på å forlenge kontrakten med ytterligere 3 x 6 måneder. Woodside har også erklært sin opsjon på å forlenge kontrakten for PSV Lady Grace (2001, UT 755, 5.922 DWT) med 12 måneder.

Exxon Mobil har benyttet sin opsjon til å forlenge kontrakten for PSV Far Swan (2006, VS 470 MK II, 3.628 DWT) med 180 dager.

Hunt Oil har tildelt AHTS Lady Astrid (2003, UT 712, 12.240 BHP), AHTS Lady Sandra (1998, KMAR 404, 15.014 BHP) og AHTS Far Stream (2006, UT 712L, 14.688 BHP) kontrakter med varighet på ca. 45 dager. Befrakter har opsjon på å forlenge kontraktene med ytterligere 45 dager.

Etter kontraktene med Hunt Oil er sluttført, vil Lady Astrid og Lady Sandra påbegynne kontrakter med PTTEP hvor skipene er tildelt kontrakter av 80 dagers varighet.
Kontraktene representerer en samlet verdi (eksklusive opsjoner) på ca. NOK 630 mill.

Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 59 skip (31 AHTS, 25 PSV og 3 SUBSEA) og 1 AHTS, 2 PSV og 2 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2200. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner