Farstad Shipping ASA - Mulig utstedelse av obligasjonslån

Farstad Shipping ASA vurderer utstedelse av et obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet med forfallsdato i september 2013.

 
Netto provenyet fra det foreslåtte obligasjonslånet vil bli brukt til finansiering av selskapets generelle virksomhet.
 
DnB NOR Markets er tilrettelegger for det foreslåtte obligasjonslånet.
 
For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:
 
Farstad Shipping ASA
CEO Karl-Johan Bakken, tlf. +47 90 10 56 97
CFO Torstein Stavseng, tlf. +47 91 10 70 01
 
DnB NOR Markets
Jan Krogh-Vennemo, tlf +47 22 01 77 89
 
 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 58 skip (32 AHTS, 24 PSV og 2 SUBSEA). Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1820. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner