Farstad Shipping ASA – Nedskrivninger i regnskapet per 31.12.2015

På bakgrunn av utviklingen i meglernes verdianslag på flåten, markedsutsiktene og usikkerheten knyttet til skipenes fremtidige inntjening har styret i Farstad Shipping ASA besluttet å foreta nedskrivninger av skip og andre anleggsmidler i regnskapet for 4. kvartal 2015 med til sammen NOK 1.094 mill. Samlet for 2015 vil anleggsmidler da bli nedskrevet med NOK 1.279 mill.

Selskapet vil offentliggjøre resultatet for 4. kvartal 2015 og foreløpig resultat for 2015 den 29. februar, med påfølgende presentasjon tirsdag den 1. mars 2016 i Norges Rederiforbunds lokaler.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken –  tel. +47 901 05 697

CFO Torstein L. Stavseng – tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 59 skip (30 AHTS, 23 PSV og 6 SUBSEA) samt 1 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2.100. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com