Farstad Shipping ASA - Presentasjon

Vedlagt følger presentasjonen av Fartad Shipping ASA som ble brukt ved Deres presentasjon av selskapet på Pareto Fonds' Olje- og Offshore seminar 13.09: