Farstad Shipping ASA - Presentasjon av 2. kvartal 2011

Farstad Shipping ASA minner om presentasjonen av selskapets halvårsresultat 2011

torsdag 25. august kl. 09.00 i Norges Rederiforbunds lokaler, 7. etasje, Oslo.

 

Presentasjonen vil bli holdt av CEO Karl-Johan Bakken og CFO Torstein L. Stavseng.

 

I forbindelse med presentasjonen vil det bli servert frokost. Påmelding til Wenche Sæther, e-post: wenche.sether@farstad.com eller telefon 70 11 75 10.

 

For ordens skyld vil vi gjøre oppmerksom på at resultatet for 1. halvår vil bli offentliggjort onsdag 24. august.

 

 

 

 

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (32 AHTS, 23 PSV og 2 SUBSEA) og 6 PSV og 2 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1970. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner