Farstad Shipping ASA - Presentasjon av 4. kvartal 2009 og foreløpig resultat for 2009

Farstad Shipping ASA minner om presentasjonen av selskapets resultat for 4. kvartal 2009 og foreløpig resultat 2009

 

torsdag 18. februar kl 09.00

 

i Norges Rederiforbunds lokaler, Hovedstyresalen, Oslo.

 

Presentasjonen vil bli holdt av CEO Karl-Johan Bakken og CFO Torstein L. Stavseng.

 

I forbindelse med presentasjonen vil det bli servert frokost. Påmelding til Reidun Eikeland, e-mail: reidun.eikeland@ farstad.com eller telefon 70 11 75 61.

 

For ordens skyld vil vi gjøre oppmerksom på at resultatene vil bli offentliggjort onsdag 17. februar.

 

 

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (24 PSV, 30 AHTS og 3 SUBSEA) og 1 AHTS under bygging ved norsk verft. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1.700. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner