Farstad Shipping ASA - Presentasjon av 4. kvartal og Årsresultat 2006

Farstad Shipping ASA minner om presentasjonen av selskapets resultat for 4. kvartal og årsresultat 2006 fredag 16. februar  kl 08.30 i Shippingklubben, Oslo.
 
Presentasjonen vil bli holdt av CEO Karl-Johan Bakken og CFO Torstein L. Stavseng.
 
I forbindelse med presentasjonen vil det bli servert frokost.  Påmelding til Anne Dyb Liaaen, e-mail:  anne.liaaen@farstad.no eller telefon 70 11 75 29.
 
For ordens skyld vil vi gjøre oppmerksom på at resultatene vil bli offentliggjort torsdag 15. februar.

Abonner