Farstad Shipping ASA - Presentasjon av halvårsresultat

Farstad Shipping ASA vil presentere selskapets halvårsresultat for 2005 torsdag 25. august kl. 0930 (NB!) i Shippingklubben, Oslo.
 
Presentasjonen vil bli holdt av adm.direktør Terje J.K. Andersen og finansdirektør Torstein L. Stavseng.
 
I forbindelse med presentasjonen vil det bli servert frokost.  Påmelding til Margareth Synnes, e-mail: post@farstad.no eller telefon 70 11 75 00.
 
For ordens skyld vil vi opplyse om at resultatet for 1. halvår vil bli offentliggjort onsdag 24. august.