Farstad Shipping ASA – Rapport 4. kvartal 2015 og foreløpig resultat for 2015

Vedlagt følger Rapport 4. kvartal 2015.

Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter på NOK 939,3 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble negativt med NOK 982,0 mill. etter nedskrivninger på NOK 1 094,6 mill. Resultatet etter skatt ble negativt med NOK 1 310,9 mill.

Driftsinntektene pr. 31.12.15 ble NOK 4 011,1 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble negativt med NOK 813,8 mill. etter nedskrivninger på NOK 1 279,6 mill. Resultat etter skatt ble negativt med NOK 2 170,0 mill.

Styret vil foreslå at det ikke utbetales utbytte for 2015.

For ytterligere opplysninger, vennligst ta kontakt:

CEO Karl-Johan Bakken –  tel. +47 901 05 697

CFO Torstein L. Stavseng – tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 59 skip (30 AHTS, 23 PSV og 6 SUBSEA) samt 1 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2.100. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com

Dokumenter og linker