Farstad Shipping ASA – Reduserer antall ansatte ved kontoret i Ålesund

Farstad Shipping har i dag besluttet å redusere organisasjonen ved kontoret i Ålesund med 26 stillinger.

Selskapet startet i januar en omstillingsprosess med mål om å redusere administrasjonskostnader ved kontoret i Ålesund. De ansatte ble i dag informert om nedbemanning.

- Det er beklagelig at dyktige ansatte nå mister jobben. Men det er krevende tider i markedet og med sju skip i opplag i Nordsjøregionen og mange sjøfolk oppsagt, må vi også redusere administrasjonen på land, sier Karl-Johan Bakken, konsernsjef i Farstad Shipping.

Siden 2014 har Farstad Shipping, som en del av en større prosess, gjennomført en rekke kostnadsbesparende tiltak på sjø og land. Selskapets kontor i Aberdeen er lagt ned, det er gjennomført oppsigelser og permitteringer av sjøansatte, eldre skipstonnasje er solgt og sju skip ligger for tiden i opplag i Nordsjøregionen. Det er også ventet flere tiltak fremover.  

- Ved å ta disse grepene rigger vi Farstad Shipping for fremtiden. Vi har vært gjennom stormer før, og med en moderne flåte og en organisasjon med høy kompetanse skal vi sikre vår posisjon som den ledende aktøren i vår bransje, sier Bakken.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken –  tel. +47 901 05 697

CFO Torstein L. Stavseng – tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 59 skip (30 AHTS, 26 PSV og 6 SUBSEA) samt 1 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2.100. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com