Farstad Shipping ASA – Selskapsoppdatering

Det vises til pressemelding fra Farstad Shipping ASA av 4. juli og 30. september 2016.

Farstad Shipping ASA og et selskap i Siem Industries gruppen ("Siem") har inngått en ikke-bindende intensjonsavtale i forbindelse med den finansielle restruktureringen av Farstad Shipping ASA, der Siem eller et fond forvaltet av Siem, vil være hoved-investor.

I henhold til intensjonsavtalen, fortsetter Farstad Shipping ASA og Siem diskusjonene med sentrale interessenter knyttet til Farstad konsernet, med sikte på å finne en solid finansiell plattform for fortsatt drift i Farstad Shipping ASA.

Ytterligere kommentarer vil ikke bli gitt på det nåværende tidspunkt.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken –  tel. +47 901 05 697

CFO Olav Haugland – tel. +47 915 41 809

Farstad Shipping har i dag en flåte på 56 skip (28 AHTS, 22 PSV og 6 SUBSEA) samt 1 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er 1.780. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com