Farstad Shipping ASA - Vedr. salg av skip

Vi viser til vår børsmelding datert 16.4.2012 hvor vi informerte om avtale om salg av AHTS Lady Gerda (1987, Hart Fenton, 8.700 BHP) og AHTS Lady Cynthia (1987, Hart Fenton, 9.500 BHP).

Salget av Lady Gerda er gjennomført i henhold til avtale, mens salget av Lady Cynthia er kansellert.

Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 53 skip (29 AHTS, 21 PSV og 3 SUBSEA) og 6 PSV og 4 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 2000. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com

 


 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12