Farstad Shipping ASA - Vellykket plassering av nytt obligasjonslån

 

Farstad Shipping ASA har fullført plasseringen av et nytt Senior Usikret
obligasjonslån på totalt NOK 400 millioner med forventet forfallsdato 27 September 2013.
 
Oppgjørsdato forventes å være 27 september 2010.
 
Det nye obligasjonslånet vil bli søkt notert på Oslo ABM så snart som
praktisk mulig.
 
Netto provenyet fra det nye obligasjonslånet vil bli brukt til finansiering av selskapets generelle virksomhet.
 
DnB NOR Markets var tilrettelegger for det nye obligasjonslånet.
 
For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:
 
Farstad Shipping ASA
CEO Karl-Johan Bakken, tlf. +47 90 10 56 97
CFO Torstein Stavseng, tlf. +47 91 10 70 01

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 58 skip (32 AHTS, 24 PSV og 2 SUBSEA). Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1820. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner