Farstad Shipping ASA: Befraktningsavtale

Det meksikanske Offshore Service selskapet Arrendadora Ocean Mexicana SA er innstilt som vinner av en Vedlikeholdskontrakt til Oljeselskapet Pemex i Mexico. Denne kontrakten er basert på bruk av to av Farstad sine fartøy, og medfører at Farstad Shipping ASA inngår langtids befraktningsavtaler med Arrendadora Ocean Mexicana SA for Far Scotia og Far Swift, hver på 3,3 år.
 
Kontraktene har en totalverdi for Farstad Shipping ASA på omkring NOK 225 mill., og medfører oppstart for begge fartøyene i månedskifte august/september.
 
Far Scotia og Far Swift er begge platform-supply fartøy (PSV) av typen UT755. Far Scotia vil avslutte en 2-års kontrakt med ASCO i juli, mens nybygget Far Swift blir levert fra verftet (Brevik Construction AS) tidlig i samme måned. Begge fartøyene går inn på kontrakt etter installasjon av ekstra innredningsmodul og tilleggsutstyr, og mobilisering for Mexico.
 
 
Kontaktpersoner:
Karl-Johan Bakken
Torstein L. Stavseng