Farstad Shipping ASA: Salg av skip

Farstad Shipping ASA har på vegne av datterselskapet P/R International Offshore Services ANS inngått avtale om salg av plattform supplyskipet Lady Christine (1985, ME 202, 2.368 DWT).

Overlevering av skipet til ny eier forventes å finne sted innen utgangen av desember.

Salget vil gi en bokført salgsgevinst i 4. kvartal på ca. NOK 12,8 mill.

Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -  tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping vil etter salget av Lady Christine ha en flåte på 56 skip (32 AHTS, 21 PSV og 3 SUBSEA) og 6 PSV og 2 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1970. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner