Farstad Shipping ASA utsteder nytt 3 års obligasjonslån på NOK 300 mill.

Farstad Shipping ASA har besluttet å utstede et usikret obligasjonslån.
 
Lånet, som har en ramme på NOK 300 mill., vil bli trukket fullt ut i første transje. Obligasjonslånet vil forfalle 7. februar 2008 og har en rente på 3 måneders NIBOR pluss 1.65%. Lånet vil bli søkt børsnotert.
 
Tilrettelegger er Pareto Securities ASA.
 
 
 
 
 
 
Kontaktpersoner:
Terje J.K. Andersen
Torstein L. Stavseng

Abonner