Finansiell kalender 2011

Farstad Shipping ASA planlegger offentliggjøring av resultatet for 4. kvartal og årsresultat for 2010 den 16. februar 2011. 

 

I forbindelse med offentliggjøringen vil det bli holdt en presentasjon i Norges Rederiforbunds lokaler, 7. etasje, i Oslo den 17. februar kl. 09.00.

 

Ordinær generalforsamling er planlagt til 19. mai 2011.

 

Foreløpige datoer for selskapets kvartalsrapportering er:

 

1. kvartal:        19. mai 2011
2. kvartal:        24. august 2011
3. kvartal:        9. november 2011

 

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 58 skip (32 AHTS, 24 PSV og 2 SUBSEA) og 4 PSV under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1820. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com

 

 

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner