Finansiell kalender 2012

Farstad Shipping ASA planlegger offentliggjøring av resultatet for 4. kvartal og årsresultat for 2011 den 16. februar 2012. 

I forbindelse med offentliggjøringen vil det bli holdt en presentasjon i Norges Rederiforbunds lokaler, 7. etasje, i Oslo den 17. februar kl. 09.00.

Ordinær generalforsamling er planlagt til 15. mai 2012.

Foreløpige datoer for selskapets kvartalsrapportering er:

1. kvartal:       15. mai 2012
2. kvartal:       21. august 2012
3. kvartal:       14. november 2012

Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (32 AHTS, 22 PSV og 3 SUBSEA) og 6 PSV og 2 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1970. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner