Finansiell kalender 2014

Farstad Shipping ASA planlegger offentliggjøring av resultatet for 4. kvartal og årsresultat for 2013 den 26. februar 2014.

I forbindelse med offentliggjøringen vil det bli holdt en presentasjon i Norges Rederiforbunds lokaler, 7. etasje, i Oslo den 27. februar kl. 09.00.

Ordinær generalforsamling er planlagt til 14. mai 2014.

Foreløpige datoer for selskapets kvartalsrapportering er:

1. kvartal:       14. mai 2014 
2. kvartal:       18. august 2014
3. kvartal:       13. november 2014

Farstad Shipping har i dag en flåte på 59 skip (30 AHTS, 26 PSV og 3 SUBSEA) og 2 AHTS, 2 PSV og 2 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2100. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12