Forestående endring i ledelsen i Farstad Shipping (Indian Pacific) Pty. Ltd.

Ved utgangen av juli 2013 vil det bli et lederskifte i vårt selskap i Australia, Farstad Shipping (Indian Pacific) Pty. Ltd. Administrerende Direktør, Joseph M. Homsey, har besluttet å trappe ned etter å ha ledet selskapet og Farstad Shipping sin øvrige aktivitet på den østlige halvkule siden 2003, da Farstad Shipping overtok operasjonen i regionen etter et 6 års samarbeid med P&O.

Farstad Shipping (Indian Pacific) Pty. Ltd. har under Joseph M. Homsey sin ledelse hatt en meget solid og ekspansiv utvikling, og fremstår i dag som det ledende supplyskip rederiet i Australia.

Farstad Shipping har ansatt Wayne Aitken som Administrerende Direktør i Farstad Shipping (Indian Pacific) Pty. Ltd. Han vil ta over stillingen etter Joseph M. Homsey 1. august 2013.

Wayne Aitken (MBA) har bred internasjonal erfaring, og kommer fra stillingen som Executive General Manager - Trading, i Rio Tinto.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697

Farstad Shipping har i dag en flåte på 58 skip (29 AHTS, 26 PSV og 3 SUBSEA) og 3 PSV, 3 AHTS og 1 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er 2080. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner