Inngått avtale med ASCO NorgeFar Supplier er et plattform forsyningskip som ble levert fra Kværner Govan i mars i år. Far Spirit som er et mindre plattform forsyningsskip med beredskapsfunksjoner, har vært på kontrakt til BP og senere ASCo i en periode på ca. 10 år. Den har betjent feltene ULA og GYDA fra disse ble bygget ut. Den faste perioden på Far Spirit kontrakten ville ha gått ut 1. februar neste år.

Abonner