Innkalling til Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Farstad Shipping ASA avholdes i Farstadgården, Notenesgt. 14, Ålesund, onsdag 14. mai 2014 kl 16.00.

Vedlagt følger innkalling og redegjørelse for de enkelte saker.

Årsrapport og Virksomhetsrapport 2013 kan lastes ned fra vår hjemmeside www.farstad.com .

Innkalling med saksvedlegg vil bli sendt til alle aksjonærer.

Aksjene noteres eksklusive utbytte 15. mai 2014. Utbytte forventes utbetalt 27. mai 2014.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken -   tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 60 skip (32 AHTS, 25 PSV og 3 SUBSEA), samt 2 PSV og 2 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2200. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12