Innkalling til generalforsamling

Korrigert melding - Nytt vedlegg
 
Innkalling til Farstad Shipping ASAs ordinære generalforsamling med vedlegg og årsrapport 2008 følger vedlagt. Innkallingen til generalforsamlingen med vedlegg kan også lastes ned fra www.farstad.no .
 
Innkallingen med trykt versjon av årsrapporten vil bli sendt alle aksjeeiere med kjent adresse.
 
Generalforsamlingen avholdes i Farstadgården, Notenesgt. 14, Ålesund, torsdag 14. mai kl. 16.00. Aksjene noteres eksklusive utbytte 15. mai. Utbytte forventes utbetalt 28. mai.
 
 
 
Kontaktperson:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. 90 10 56 97
CFO Torstein Stavseng -   tel. 91 10 70 01
 
 
 
Farstad Shipping har i dag en flåte på 52 skip (23 PSV, 28 AHTS og 1 CSV) og 5 skip (4 AHTS, 1 PSV) under bygging ved norske verft. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1.550. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.
 

Abonner

Dokumenter og linker