Kontrakt for nybygg

Farstad Shipping ASA har, gjennom sitt heleide datterselskap Farstad Supply AS, inngått avtale med STX OSV AS om bygging av to plattform supplyskip av typen PSV 07. De to kontraktene har en total kontraktssum på ca. NOK 700 mill.
Skipene er et STX OSV design med en lengde på 94,5 m, bredde på 21,0 m og maks dødvekt er 5.600 tonn. Skipene er konstruert i henhold til DNVs strengeste miljøklasse "Clean Design" og er tilrettelagt for effektiv og sikker operasjon.

Skroget til ett av skipene vil bli bygget i Romania og utrustning vil finne sted ved STX OSV Langsten i Tomrefjord. Det andre skipet vil bli bygget ved STX OSV sitt verft i Vung Tau, Vietnam. Levering vil finne sted i løpet av 2. og 3. kvartal 2014.

Disse to nybyggene vil betjene de nylig tildelte 6-års kontraktene med Statoil.

Farstad Shipping vil etter dette ha åtte plattform supplyskip og fire ankerhåndteringsskip i ordre til en total kontraktssum på NOK 5,1 mrd.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har etter dette en flåte på 53 skip (29 AHTS, 21 PSV og 3 SUBSEA) og 8 PSV og 4 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 2000. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12